Cardiovasculair risicoprofiel (hart en vaten)

Vandaag getest, morgen de uitslag.

  • Geen wachttijd.
  • Persoonlijk advies over de uitslag
  • Klinieken in 8 steden.
  • BIG-Geregistreerde artsen
  • Ook in de avond en in het weekend

Wat zijn hart en vaat ziekten?

Hart en vaatziekten zijn ziekten die het hart en de vaten aangaan. Bij deze ziektes ontstaan er vernauwingen van bloedvaten waardoor de organen waar deze vaten uitmonden mogelijk onvoldoende bloed krijgen. Zijn er vernauwingen bij vaten die naar onderdelen van de hersenen lijden, zou dit kunnen lijden tot een beroerte (herseninfarct). Vinden de vernauwingen plaats bij de vaten van het hart, kan er een hartinfarct ontstaan. 

Voorkomen van hart en vaat ziekten.

Er zijn in Nederland zo’n 1,7 miljoen mensen die lijden aan hart en vaatziekten, waarvan ongeveer evenveel mannen als vrouwen. Dagelijks overlijden er ongeveer 103 personen aan hart en vaatziekten waarvan ongeveer 25% jonger dan 75 jaar. Hart en vaatziekten kan iedereen overkomen, echter zijn er ziekten en kenmerken die de kans hierop kunnen vergroten. Voorbeelden hiervan zijn hoge bloeddruk, hoog cholesterol, overgewicht, roken, diabetes, hart en vaatziekten in de familie en  overmatig alcoholgebruik.

Wat is het hart en vaten profiel?

Op basis van enkele kenmerken kan een risico inschatting gemaakt worden op hart en vaatziekten. Hiermee kan een schatting gemaakt worden wat het risico is om binnen 10 jaar te overlijden aan een hart- en vaatziekte. Er kan GEEN zekerheid geboden worden met deze schatting. Dit betekent dat een persoon met een lage risico ook een beroerte kan krijgen en men met een hoog risico toch een hoge leeftijd kan bereiken. 

Hart en vaten profiel opstellen

Het profiel wordt samengesteld uit kenmerken verkregen uit de anamnese, lichamelijk onderzoek en laboratoriumonderzoek. Vervolgens kan men geschaard worden onder 3 categorieën: laag tot matig, hoog risico en zeer hoog risico. Elke categorie beveelt zijn eigen interventies aan. 

Wanneer laten verrichten?

Deze test kan in het kader van een algehele check up uitgevoerd worden. Verder wordt het aanbevolen bij personen waarbij er een vermoeden bestaat op een verhoogd risico zoals het familiare voorkomen van hart en vaatziekten en het hebben van risicofactoren (hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, overgewicht en roken). Tot slot kan er overwogen worden om bij postmenopauzale vrouwen, vrouwen van ≥ 50 jaar, en mannen van ≥ 40 jaar een risicoschatting te maken. Belangrijk is dat het schatten van het risico herhaald dient te worden omdat de kenmerken aan verandering onderhevig kunnen zijn. Dit zou bijvoorbeeld elke vijf jaar gedaan kunnen worden.

 

Wat wordt er getest bij een Cardiovasculair risicoprofiel (hart en vaten) onderzoek

Om te testen op suikerziekte (diabetes) of een voorstadium hiervan (prediabetes) worden de bloedsuikerwaarden gemeten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de glucosemeting met een lege maag of na het nuttigen van een maaltijd. Naast de suikerwaarde in het bloed wordt ook het geglycosyleerd hemoglobine (HbA1c) bepaald als maat hoe de suikerhuishouding de afgelopen tijd gereguleerd was.
Niet alleen het totale cholesterol, maar ook de verhouding tussen je LDL-cholesterol (“slechte cholesterol”) en HDL-cholesterol (“goede cholesterol”) wordt gemeten, en voor een vollediger beeld van je lipiden wordt ook triglyceriden meebepaald. Dit alles kan iets zeggen over het risico op hart-en haatziekten.
Als bepaling voor het functioneren van de nieren, die het bloed zuiveren van afvalstoffen en een belangrijke taak hebben voor de zouten in het bloed en de bloeddruk, worden creatinine en en eGFR gemeten. Creatinine is een afvalproduct van de spieren, eGFR (Glomerular Filtratiton Rate) geeft aan hoeveel bloed de nieren per minuut kunnen zuiveren en wordt bepaald o.b.v. de creatininewaarden. De GFR neemt af met een vorderende leeftijd. Of een waarde normaal is, is afhankelijk van de leeftijd van de persoon. Bij afwijkende waardes kan er sprake zijn van nierfunctieproblemen.
Deze test bepaalt de verhouding tussen albumine (eiwit) en creatinine (spierafbraakproduct) in de urine. Albumine is het eiwit dat het meest voorkomt in het bloed. Gezonde nieren zullen geen of slechts een hele kleine hoeveelheid eiwit doorlaten. De verhouding met creatinine wordt beoordeeld omdat hoeveelheid creatinine aangeeft hoe verdund de urine is; Is de creatinine laag dan is de urine verdund en dat geeft een lagere albumine waarde. De albumine waarden kunnen dan gedeeld worden door de creatinine waarden waardoor een betrouwbaardere waarden af te lezen, ongeacht de vochthuishouding.

Afspraak maken

Binnenkort beschikbaar

Prijs:
€ 135
Duur:
10 minuten
Uitslag:
1 werkdag