Standaard bloedonderzoek

Vandaag getest, morgen de uitslag.

  • Geen wachttijd.
  • Persoonlijk advies over de uitslag
  • Klinieken in 8 steden.
  • BIG-Geregistreerde artsen
  • Ook in de avond en in het weekend

Standaard bloedtest

In het preventieve pakket ‘standaard bloedtest’ worden ongeveer 20 parameters in kaart gebracht en die geven een helder beeld over je algemene gezondheid. Om in het bloed op ‘alles’ te laten testen is vrijwel onmogelijk, maar deze algehele screening geeft een goede indicatie van het functioneren van het lichaam.

Waarom frequente bloedanalyses belangrijk kunnen zijn?

Voorkomen is beter dan genezen en een goede gezondheid start met een preventieve aanpak, naast een gezonde levensstijl en een gezonde geest. In het bloed kan het functioneren van verschillende organen getest worden. Daarnaast kan er getest worden of je een tekort aan vitamines hebt en of je hormoonhuishouding in balans is. Een bloedanaylase kan bepaalde aandoeningen uitsluiten of bepaalde ziekten aantonen.

Wat wordt er getest bij een Standaard bloedonderzoek onderzoek

Om te testen op suikerziekte (diabetes) of een voorstadium hiervan (prediabetes) worden de bloedsuikerwaarden gemeten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de glucosemeting met een lege maag of na het nuttigen van een maaltijd. Naast de suikerwaarde in het bloed wordt ook het geglycosyleerd hemoglobine (HbA1c) bepaald als maat hoe de suikerhuishouding de afgelopen tijd gereguleerd was.
De leverfunctie wordt onderzocht door het meten van leverenzymen (Gamma GT / Alkalische fosfatase). Verschillende factoren kunnen de werking van de lever beïnvloeden, zoals alcoholgebruik, medicijngebruik, overgewicht of veranderende voedingspatronen. De lever is essentieel voor het goed functioneren van het lichaam.
Niet alleen het totale cholesterol, maar ook de verhouding tussen je LDL-cholesterol (“slechte cholesterol”) en HDL-cholesterol (“goede cholesterol”) wordt gemeten, en voor een vollediger beeld van je lipiden wordt ook triglyceriden meebepaald. Dit alles kan iets zeggen over het risico op hart-en haatziekten.
Als bepaling voor het functioneren van de nieren, die het bloed zuiveren van afvalstoffen en een belangrijke taak hebben voor de zouten in het bloed en de bloeddruk, worden creatinine en ureum gemeten. Creatinine is een afvalproduct van de spieren, ureum komt vrij bij de afbraak van eiwitten. Bij te hoge waardes kan er sprake zijn van nierfunctieproblemen. Ook urinezuur wordt bepaald, dit wordt vooral via de nieren uitgescheiden en teveel urinezuur in het bloed kan ophoping in de gewrichten veroorzaken met ontsteking tot gevolg (jicht).
De schildklier speelt een belangrijke rol bij groei en stofwisseling in ons lichaam. De functie kan worden bepaald met een bloedtest op TSH (Thyreoïd Stimulerend Hormoon, Thyreoïd=schildklier). Dit hormoon wordt geproduceerd in de hersenen en stuurt de schildklier aan. Bij afwijkingen wordt gesproken over een te traag of te snel werkende schildklier.
Vitamine D (colecalciferol) is belangrijk voor sterke botten, tanden, spieren en de afweer. Vitamine D wordt in de huid aangemaakt door contact met zonlicht en zit in bepaalde voedingsmiddelen zoals vette vis. In de lente en de zomer is het voor de meeste mensen voldoende om elke dag een kwartier met blote handen, onderarmen of nek in de zon te zijn, maar niet langer in verband met zonschade van de huid. In de winter kan overwogen worden vitamine D extra te slikken. Een meer gepigmenteerde huid heeft meer zonlicht nodig om vitamine D aan te maken. Voor kinderen wordt extra vitamine D standaard aanbevolen omdat tekorten kunnen leiden tot vergroeiingen van het skelet (Rachitis). Een tekort aan vitamine D kan leiden tot zwakkere botten en verminderde afweer. De waarde van vitamine D kan bepaald worden in het bloed.
Een groot bloedbeeld geeft een goede algemene indruk van je gezondheid, hierbij wordt gekeken naar je rode bloedcellen, je hemoglobine-waarde (Hb; de hoeveelheid zuurstofdragende proteïne van het bloed), daarbij wordt ook het ijzergehalte (ferritine) gemeten en wordt er gekeken naar het volume, de grootte, rijpheid, de vorm en de variatie van de rode bloedcellen om te bepalen of er sprake is van bloedarmoede (Ht, MCV, MCH, MCHC en RDW). Verder worden de witte bloedlichaampjes (leucocyten) gemeten als maat voor ontsteking, samen met het ontstekingseiwit CRP (C-reactief pro (C-reactief proteïne). Dit kan ook een maat zijn voor laaggradige ontstekingen als indicatie voor chronische ziekten. Tot slot worden de bloedplaatjes (trombocyten) ook gemeten in het bloedbeeld.
Voor mannen boven de 40 jaar kan PSA (Prostaat Specifiek Antigeen) worden aangevraagd, dit is een eiwit dat voornamelijk aangemaakt wordt door de prostaat. De waarde hiervan stijgt naarmate je ouder wordt. Een verhoogd PSA kan duiden op een ontsteking van de prostaat, een goedaardige vergroting van de prostaat of prostaatkanker. Dan is verder onderzoek noodzakelijk.

Afspraak maken

Binnenkort beschikbaar

Prijs:
€ 230
Duur:
10 minuten
Uitslag:
1 werkdag