Cookieverklaring

Soa test zonder wachttijd

Uitslag
volgende werkdag bekend

1  Het gebruik van cookies

www.stadskliniek.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

 

2  Toestemming voor het gebruik van cookies

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner.

 

3  De gebruikte type cookies en hun doelstellingen

Wij gebruiken de volgende type cookies:

– Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is het gebruikersvriendelijker voor de bezoeker. Bijvoorbeeld: we slaan je inloggegevens op of wat je in je winkelmandje hebt gestopt.

– Geanonymiseerde analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:

 • het aantal unieke bezoekers
 • hoe vaak gebruikers de site bezoeken
 • welke pagina’s gebruikers bekijken
 • hoe lang gebruikers een bepaalde pagina bekijken
 • bij welke pagina bezoekers de site verlaten

– Social media related cookies: hiermee registreren social media zoals Facebook en LinkedIn welke artikels en pagina’s je deelt via hun sociale media sharing buttons. Ze kunnen ook tracking cookies bevatten die je surfgedrag op het web volgen.

– Site improvement cookies: hiermee kunnen we verschillende versies van een webpagina testen om te kijken welke pagina het beste wordt bezocht.

 

4  Je rechten met betrekking tot je gegevens

Je hebt het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast heb je recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door ons een mail te sturen via info@stadskliniek.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen we je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

 

5  Cookies blokkeren en verwijderen

Je kunt cookies ten alle tijden eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettig gebruik van deze website.

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via www.youronlinechoices.eu.

Wees er wel van bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze Website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je de website helemaal niet meer kunt bezoeken. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je helemaal geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en kun daardoor vaker worden herhaald.

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van je browser te gaan.

 

6  Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies

De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op www.stadskliniek.nl wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij aan bijvoorbeeld YouTube video’s. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter geen controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen.

Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wijzelf niet altijd op de hoogte zijn. Kom je op onze website onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten via info@stadskliniek.nl. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

7  Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer onze we onze website aanpassen of de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met info@stadskliniek.nl.

25 mei 2018

E-mail: info@stadskliniek.nl
Telefoon: 085 065 7672

StadsKliniek Amsterdam

De Cuserstraat 93
1081CN Amsterdam

StadsKliniek Rotterdam

Lichtenauerlaan 102-120
(Regus gebouw, 5de verdieping)
3062 ME Rotterdam

StadsKliniek Den Haag

Parkstraat 83
(Haagsche Hof gebouw, 2de verdieping)
2514 JG Den Haag

StadsKliniek Utrecht

Parkstraat 38
3581 PL Utrecht

StadsKliniek Eindhoven

Fellenoord 130
(Regus gebouw, 3de verdieping)
5611 ZB Eindhoven

StadsKliniek Breda

Ceresstraat 1
(Regus gebouw, 1de verdieping)
4811 CA Breda

Hoe werkt een Soa test bij onze kliniek?

Een soa test geschiedt bij onze kliniek op een eenvoudige manier. Tijdens jouw vertrouwelijkegesprek met onze soaspecialist wordt bepaalt welke soa test gedaan moet worden. Dit is afhankelijk van het risico dat je gelopen hebt, hoe en met wie je onbeschermd sekscontact hebt gehad (met een vrouw, een man of beiden).

De soa  gonorroe en chlamydia worden bij mannen door middel van een urinetest vastgesteld. Bij vrouwen gebeurt dit met een wattenstokje dat je zelf kunt gebruiken om vocht uit de vagina af te nemen. Je kunt er ook voor kiezen om dit door onze arts te laten doen. De urine en het vocht worden in het lab onderzocht om de uitslag binnen 1 werkdag te bepalen en bekend te maken.

De soa testen op syfilis, hiv en hepatitis worden uitgevoerd via bloedonderzoek. Dit betekent dat er bloed wordt afgenomen voor labonderzoek waarna de uitslag binnen 1 werkdag vastgesteld wordt.

Privacyverklaring

Soa test zonder wachttijd

Uitslag
volgende werkdag bekend

Privacy verklaring

StadsKliniek hecht grote waarde aan jouw privacy. Desondanks zijn wij genoodzaakt om persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van onze dienst- en zorgverlening. In deze privacyverklaring kun je nalezen om welke gegevens het gaat en hoe wij daarmee omgaan.

Gegevensverwerking

StadsKliniek bewaart en verwerkt alleen gegevens die jij ons rechtstreeks hebt opgegeven en die noodzakelijk zijn voor goede zorgverlening. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Wij delen deze gegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Je gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is op basis van het opslagdoel. StadsKliniek houdt jouw gegevens met alle mogelijke middelen en maatregelen veilig voor inzage van onbevoegden. Indien er toch iets mis is gegaan met je gegevens dan wordt je daarover geïnformeerd.
Hieronder kun je nalezen wanneer wij welke gegevens van je vragen.

Wanneer je een afspraak bij ons wilt plannen vragen wij minimaal naar het volgende:

 • Naam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer en/of emailadres

Wanneer je daadwerkelijk op het spreekuur bent kunnen wij ook vragen naar:

 • Gezondheidsklachten en –zorgen
 • Seksueel (risico)gedrag en sekspartner(s)
 • Geboorteland en afkomst
 • Medische voorgeschiedenis
 • Medicijngebruik
 • Overige medisch relevante gegevens

Deze informatie is van belang om jou een gefundeerd medisch advies te kunnen bieden.

Wanneer het nodig is om contact op te nemen met een andere behandelaar, bijvoorbeeld voor overleg, terugkoppeling, het opvragen van gegevens of voor verwijzing, wordt dit eerst met jou besproken. Hiervoor vragen wij mogelijk ook naar:

 • BSN
 • Contactgegevens van je huisarts en/of specialist

Meldingsplicht

Bepaalde infectieziekten zijn wettelijk meldingsplichtig. In onze praktijk gaat het met name om hepatitis B en C. Dit betekent dat wij als zorgverlener iedere nieuwe besmettelijke hepatitis moeten melden bij de lokale GGD in het belang van de publieke gezondheid. Wanneer wij hieraan niet voldoen zij wij strafbaar. Meer informatie over meldingsplichtige infectieziekten inclusief een volledig overzicht vind je bij de Rijksoverheid.

Bewaartermijn medisch dossier

StadsKliniek is wettelijk verplicht om jouw medisch dossier tot minimaal 15 jaar na het laatste contactmoment te bewaren. In zeldzame gevallen kan het nodig zijn om het dossier langer te bewaren, bijvoorbeeld wanneer de gegevens van belang zijn voor familie of wanneer de gegevens nodig zijn voor verweer in een procedure. Dit zal in onze praktijk nauwelijks voorkomen.

Inzage, correctie en verwijdering van medisch dossier

Je hebt altijd recht op inzage van je medisch dossier. Ook kun je verzoeken om gegevens te corrigeren. Het is niet mogelijk om de beroepsmatige interpretatie van de zorgverlener uit je dossier te laten verwijderen op basis van een meningsverschil. Je kunt wel verzoeken om het dossier aan te laten vullen met een aantekening. Je mag ook verzoeken om je medische gegevens te laten verwijderen. Alleen wanneer er een zwaarwegend belang voor derden is kan dit worden geweigerd. Je kunt je schriftelijk verzoek, voorzien van handtekening, indienen via info@stadskliniek.nl of bij een van onze klinieken langsbrengen.

Intrekken toestemming

Je kunt de toestemming tot het verwerken van je persoonsgegevens intrekken. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek voorzien van handtekening, indienen via info@stadskliniek.nl of bij een van onze klinieken langsbrengen. Bedenk je wel dat wij hierdoor mogelijk geen goede dienst of zorg meer kunnen verlenen.

Klacht over privacyschending

Wanneer je niet tevreden bent over ons privacybeleid of de uitvoering daarvan, willen wij dat het liefste direct van jou horen. StadsKliniek heeft een eigen klachtenprocedure. Meer informatie daarover kun je vinden op onze klachtenpagina. Je hebt ook het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent verwerking van jouw persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht in behandeling te nemen.


 

De rechten en plichten omtrent medische dossiervoering en verwerking van persoonsgegevens zijn onder andere vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet Publieke Gezondheid (WPG) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer gedetailleerde informatie hierover verwijzen wij je naar:

Autoriteit Persoonsgegevens

Rijksoverheid

E-mail: info@stadskliniek.nl

Telefoon: 085 065 7672

StadsKliniek Amsterdam

De Cuserstraat 93

1081CN Amsterdam

StadsKliniek Rotterdam

Lichtenauerlaan 102-120

(Regus gebouw, 5de verdieping)

3062 ME Rotterdam

StadsKliniek Den Haag

Parkstraat 83

(Haagsche Hof gebouw, 2de verdieping)

2514 JG Den Haag

StadsKliniek Utrecht

Parkstraat 38

3581 PL Utrecht

StadsKliniek Eindhoven

Fellenoord 130

(Regus gebouw, 3de verdieping)

5611 ZB Eindhoven

StadsKliniek Breda

Ceresstraat 1

(Regus gebouw, 1de verdieping)

4811 CA Breda

Hoe werkt een Soa test bij onze kliniek?

Een soa test geschiedt bij onze kliniek op een eenvoudige manier. Tijdens jouw vertrouwelijkegesprek met onze soaspecialist wordt bepaalt welke soa test gedaan moet worden. Dit is afhankelijk van het risico dat je gelopen hebt, hoe en met wie je onbeschermd sekscontact hebt gehad (met een vrouw, een man of beiden).

De soa  gonorroe en chlamydia worden bij mannen door middel van een urinetest vastgesteld. Bij vrouwen gebeurt dit met een wattenstokje dat je zelf kunt gebruiken om vocht uit de vagina af te nemen. Je kunt er ook voor kiezen om dit door onze arts te laten doen. De urine en het vocht worden in het lab onderzocht om de uitslag binnen 1 werkdag te bepalen en bekend te maken.

De soa testen op syfilis, hiv en hepatitis worden uitgevoerd via bloedonderzoek. Dit betekent dat er bloed wordt afgenomen voor labonderzoek waarna de uitslag binnen 1 werkdag vastgesteld wordt.